Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Skočit na obsah

Reference

Electrolux

Electrolux

Po spuštění nových verzí webových prezentací www.electrolux.cz a www.zanussi.cz v různých jazykových mutacích bylo provedeno mezinárodní uživatelské testování webu v několika evropských zemích. Dobrý web zajistil jeho průběh v rámci České republiky.

Datum realizace

červen – červenec 2007

Web

www.electrolux.cz

Office Depot

Office Depot

Pro společnost Office Depot, jednoho z největších dodavatelů kancelářských potřeb na světě, jsme zpracovali analýzu použitelnosti a po zapracování námi doporučení úprav také provedli uživatelské testování webu.

Datum realizace

březen – duben 2009

Web

www.officedepot.cz

Pojišťovna České spořitelny

Pojišťovna České spořitelny

Součástí přípravy zadávací dokumentace bylo i několikanásobné uživatelské testování wireframů a následně i hotového webu. Díky důkladnému testování byly odstraněny hlavní nedostatky ještě před spuštěním webu. Zapojili jsme i kvantitativní testovací nástroje, konkrétně klikací mapy Navflow, které pomohly vyřešit rozhodnutí ohledně koncepce navigace.Spolupráce nadále pokračuje návrhem a uživatelským testováním firemního intranetu a extranetu.

Datum realizace

srpen 2008 – dosud

Web

www.pojistovnacs.cz

Sparta Praha (Fotballmania)

Sparta Praha (Fotballmania)

Dobrý web se od samého počátku výrazně podílel na přípravě nového oficiálního e-shopu Sparty Praha. Na základě požadavků ze strany klienta jsme prostřednictvím výběrového řízení pomohli vybrat vhodné technické řešení a jeho dodavatele.Nás­ledoval návrh struktury a koncepce e-shopu, na základě které jsme navrhli podobu jednotlivých stránek webu. Z takto zpracované zadávací dokumentace následně vycházel grafik a technický dodavatel. Na celou fázi vývoje Dobrý web dohlížel a poskytoval průběžné konzultace. Před samotným spuštěním jsme pomohli s implementací potřebných nástrojů webové analytiky.

Datum realizace

květen – srpen 2010

Web

www.fanshopsparta.cz

Skanska Reality

Skanska Reality

Společnosti Skanska Reality jsme pomohli s rozhodováním o platformě nového webu – zda aplikovat centrální korporátní řešení, nebo jít vlastní cestou. Provedli jsme srovnávací analýzu, která zahrnovala současný, starší web www.skanskare­ality.cz, moderní řešení švédské centrály www.nyahem.skan­ska.se a stránky konkurence.

Cílem bylo zhodnotit všechna řešení z hlediska použitelnosti, přehlednosti, obchodní síly i technického zpracování a optimalizace pro vyhledávače. Komplexní srovnávací analýza byla zaměřena na všechny hlavní části a typického prvky webů. Výsledkem je porovnání jejich výhod i slabin, a samozřejmě také celkové zhodnocení všech řešení z širší perspektivy.

Současný web Skanska Reality vzhledem ke svému stáří pochopitelně bodoval nejméně. Zdánlivě efektní a propracované řešení konkurence však rovněž ukázalo na mnoha místech trhliny, které nemusí být na první pohled vidět – všeprostupující nekonzistence navigačních i vizuálních prvků může mít na web zničující dopad.

Datum realizace

prosinec 2009

Web

www.skanskareality.cz

Baťa

Baťa

Prováděli jsme rozsáhlé uživatelské testování použitelnosti webové prezentace firmy s navazujícími doporučeními pro úpravu s cílem maximálně uživatelům usnadnit práci s webem.

Datum realizace

leden 2004

Web

www.bata.cz

T - mobile

T - mobile

Společnosti T-Mobile poskytujeme veškeré služby spojené s User Experience. Jedná se o přípravu návrhů webu a interaktivních prototypů, realizaci uživatelského výzkumu, uživatelské testování a další.

Datum realizace

červenec 2011 - dosud

Web

www.t-mobile.cz

Globus

Globus

Společnost se rozhodla web přebudovat a vybrala si Dobrý web jako poskytovatele poradenství a dohledu nad tvorbou nového webu.

Pomohli jsme specifikovat plánovaný průběh tvorby webu a nastavit požadavky na jednotlivé fáze příprav. Cílem spolupráce je moderní webová prezentace, která splní všechny požadavky marketingu společnosti Globus a zároveň bude dobře sloužit svým uživatelům.

První fází spolupráce byla analýza stávajícího webu, která se stala jedním z výchozích materiálů pro návrh nového řešení a zároveň posloužila k poučení pracovníků odpovědných za podobu webové prezentace. V současné době probíhá navrhování nové podoby webu a výběr dodavatele samotného řešení.

Datum realizace

březen 2008 – březen 2009

Web

www.globus.cz

Plzeňský Prazdroj

Plzeňský Prazdroj

Ve spolupráci se společností Plzeňský Prazdroj, a.s. jsme připravili návrh nového webu, určeného pro k propagaci turistických aktivit, které pivovar Plzeňský Prazdroj svým návštěvníkům nabízí. Společně s klientem jsme připravili zadávací dokumentaci pro nový web, jejíž součástí byla také specifikace cílových skupin webu a jejich potřeb, návrh struktury webu a vytvoření wireframů jednotlivých typových stránek webu.

Cílem nových webových stránek je moderní, interaktivní a přehlednou formou informovat návštěvníky o turistických cílech, službách a akcích Plzeňského Prazdroje v Plzni. Přesvědčit návštěvníky stránek k návštěvě turistického cíle a zvýšit tak tržby a poptávku po dalších nabízených službách pivovaru.

Datum realizace

duben – květen 2010

Web

www.prazdrojvisit.cz

Telefónica O2 Czech Republic

Telefónica O2 Czech Republic

Telefónica O2 nás oslovila s velmi specifickou potřebou – ověřit strukturu a názvosloví webu. Pracovní verze webu v podobě tzv. mockupů osahovala několik variant řešení pro různé cílové skupiny.

Rozsáhlé testování probíhající několik dní bylo za pomoci speciálního softwaru zaznamenáváno, přenášeno do pozorovací místnosti a následně vyhodnoceno. Podle úspěšnosti uživatelů při plnění jednotlivých úkolů jsme zjistili, která varianta je srozumitelnější, a identifikovali řadu problematických prvků.

Při testování hlavní navigace se potvrdilo několik zajímavých tezí. Srozumitelnost odkazu v navigaci silně ovlivňuje, v jakém kontextu se nachází, z jakých možností uživatel v danou chvíli vybírá. A jako nefunkční se ukázaly obecně nazvané sekce („řešení“, „další“, „ostatní“) – uživatelé pod nimi hledají prakticky cokoliv.

Datum realizace

prosinec 2009

Web

www.cz.o2.com

Česká televize

Česká televize

Česká televize připravila novou podobu homepage svého hlavního webu s cílem lépe vyhovět potřebám uživatelů, a usnadnit jim cestu k dalším informacím. Ještě před spuštěním logicky Česká televize přistoupila k otestování návrhu na reálných uživatelích. Vzhledem k tomu, že se jednalo funkční web včetně grafického designu, zvolili jsme uživatelské testování pomocí oční kamery.

Datum realizace

prosinec 2010 – leden 2011

Web

www.ceska-televize.cz

Škoda Auto

Škoda Auto

Distribuční síť Škody zahrnuje většinu významných světových trhů. Firma se potřebuje prezentovat jako globální, solidní a tradiční značka, a zároveň aktivně prodávat moderní vozy posledních modelových řad.

Tyto potřeby by měla naplňovat síť firemních webů. Vytvořit informační architekturu tak, aby každý z nich byl přehledný, obsahově ucelený a konzistentní, je nelehký úkol. S jeho vyřešením Škodě pomohl odborník na návrh webu, který pracoval formou tzv. bodyshoppingu – tedy pracovních dní trávených přímo v kancelářích klienta.

Díky tomu bylo možné velmi efektivně získat všechny potřebné vstupní informace. Komplexní web velké firmy musí reflektovat jak potřeby řady různých oddělení, tak samotných zákazníků. V první fázi jsme se tedy zaměřili na rozhovory a sběr dat od klíčových pracovníků Škoda Auto. Tyto informace jsme doplnili poznatky z webové analytiky a z oddělení průzkumu zákazníků.

Datum realizace

srpen – září 2010

Web

www.skoda-auto.cz

Proč si vybrat nás?

Učí se od nás
i ostatní

Naši specialisté pravidelně školí.

Nabídka školení
a workshopů

Rychlý nábor

Získejte vzorek respondentů během týdne.

Sdělte nám co potřebujete

Vlastní Usability Lab

Máme profesionální laboratoř vybavenou nejmodernější technikou.

Seznamte se s laboratoří

Úspěšná řešení

Naše služby úspěšně cílíme na potřeby klientů.

Seznamte se s našimi
klienty

Mezinárodní přesah

Jsme součástí globálního týmu vice jak 300 odborníků.

Telefonujte: +420 277 004 688

Dostupnost MHD

Sídlíme přímo nad stanicí
metra Hradčanská.

Pozice naší kanceláře
na mapě